DRUGIE WYDANIE KOMENTARZA!

 

 Już jest! Drugie wydanie Komentarza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny omawia przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, ktora weszła w życie 19 września 2014 r., dokonującej istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Poszczególne przepisy zostały opatrzone dodatkowo orzecznictwem sądów administracyjnych. W komentarzu porównano i wyjaśniono także zagadnienia z innych ustaw, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o pomocy społecznej.

zobacz więcej

Home

Witamy na stronach wortalu poświęconemu tematyce ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby być na bieżąco z materiałami zamieszczanymi na łamach wortalu zachęcamy do wpisywania się do newslettera.

Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami o ustawie, wpisz się do newslettera!
Kliknięcie "Zamawiam", jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Ostatnie pytania do eksperta

 • Kierownik PCPR powiatu zobowiązanego do prowadzenia postępowania alimentacyjnego

  Czytaj więcej...

 • Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  Czytaj więcej...

 • Pomoc dla osoby usamodzielnianej przy opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej i młodzieżowego ośrodka wychowawczego

  Czytaj więcej...

 • Umowa na rodzinę zastępczą zawodową z jednym małżonkiem

  Czytaj więcej...

 • Okres pobytu w pieczy zastępczej konieczny do uzyskania pomocy dla osoby usamodzielnianej

  Czytaj więcej...

 • Pomoc na kontynuowanie nauki w szkole policealnej

  Czytaj więcej...

 • Prawo rodziny zastępczej do urlop macierzyńskiego

  Czytaj więcej...

 • Konsekwencje odmowy współpracy z asystentem rodziny

  Czytaj więcej...

 • Zmiana formy pieczy zastępczej a udział gminy w kosztach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

  Czytaj więcej...

 • Uprawnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do prowadzenia rejestru rodzin zastępczych

  Czytaj więcej...